Projekt Jeseník

V rámci rozšiřování výrobních kapacit lakovny a instalace nové lakovací linky je také nutné současně rozšiřovat i skladovací prostory pro materiál.

Původní myšlenka zrekonstruovat bývalou halu vystavěnou v 70. letech minulého století, historicky nazývanou „Jeseník“ se ukázala jako nevyhovující. Jednak s ohledem na požadovaný objem skladovaného materiálu, ale také z pohledu nedostatečné nosnosti podlahy, způsobené nevhodnými podmínkami podloží haly. Vedení firmy tedy učinilo rozhodnutí současný sklad odstranit a na jeho místě postavit zcela novou, moderní dvoupodlažní budovu skladu, která bude splňovat technické, kapacitní a ekologické požadavky.

Nová hala z ocelové konstrukce o užitné, skladovací a manipulační ploše 1330 m2 bude využívána jako sklad surového materiálu a jako mezisklad rozpracované výroby. Kapacita haly je plánována na cca 2250 tun plechu. Jelikož hala navazuje na stávající objekty skladu plechu a lakovny, dojde tím ke snížení přepravních časů materiálů. Ve 2. nadzemním podlaží vznikne vzduchotechnická chodba, do které bude příští rok nainstalována nejmodernější vzduchotechnická technologie. Díky tomu se zkvalitní také pracovní prostředí v přilehlé hale lakovny.

V současnosti se začíná pracovat na projektu rekuperace odpadního tepla z lakovny, které by mělo být v budoucnosti právě prostřednictvím této vzduchotechniky opětovně využito pro účely vytápění části přilehlé haly lakovny.

Střecha budovy je konstruována tak, aby bylo možné téměř celou její plochu osadit fotovoltaickými články a jimi vyrobenou energii dále použít pro vlastní účely a tím snižovat uhlíkovou stopu a snížit ekologické dopady na životní prostředí. Na to dbáme i při konstrukci haly. Stěny i střecha jsou z plně recyklovatelných vatovaných střešních a sendvičových panelů, které splňují veškeré předpisy ohledně tepelné, zvukové a požární izolace. Hala bude osvícena nejmodernějšími LED technologiemi s velmi nízkou spotřebou elektrické energie. Dešťová voda bude sváděna do jímky a vrácena zpět do půdy prostřednictvím vsakování.

Plánovaný konec výstavby a začátek používání je přelom října a listopadu 2021.

Share on

KOMENTOVAT

Tato stránka využívá Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou Vaše komentáře zpracovávány..

Start typing and press Enter to search