Světový den BOZP

Dnes, 28. dubna, se slaví každoročně Světový den bezpečnosti a ochrany a zdraví při práci.
V tento den si připomínáme důležitost celosvětové osvěty a prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 
Mezinárodní organizace práce (ILO) je specializovaný projekt OSN (Organizace spojených národů), jehož posláním je prosazování a podporování sociální spravedlnosti a pracovních práv, které jsou uznávané v mezinárodním měřítku.
Dle statistik ILO zemřou každý rok na světě téměř 3 miliony pracovníků.
Stovky miliónů žen a mužů jsou zraněni, nebo v práci onemocní.
Každých 15 vteřin zemře na světě jeden pracovník na následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
Každých 15 vteřin dojde k 153 pracovních úrazů.
Tématem letošního ročníku 2022 je zaměření se na posílení sociálního dialogu směrem ke kultuře bezpečnosti a ochrany zdraví, což zahrnuje zejména posílení pozitivního postoje zaměstnavatelů i zaměstnaců k dodržování BOZP a vytvoření kultury prevence.
Každý z nás je zodpovědný za zabránění pracovním úrazům, zraněním, či smrti při výkonu práce. Vlády musí předkládat vhodné zákony a služby (systémy inspekcí), aby zůstávali pracovníci zaměstnavatelní a firmy vzkvétaly. Zaměstnavatelé musí zabezpečit, že pracovní prostředí bude bezpečné a zdravé. A nakonec my, pracovníci, jsme povinni pracovat bezpečně, chránit se a neohrožovat ostatní. Znát svá práva a podílet se na provádění preventivních opatření.
Pro skupinu Tecnocap jsou lidé páteří firmy a bezpečnost je pro ni základní hodnotou. Investujeme do zdrojů, struktur, certifikací a programů zaměřených na zvyšování bezpečnosti práce na pracovišti.
V průběhu let dosáhla skupina vysoké úrovně v oblasti bezpečnosti práce a plánuje ji i nadále vylepšovat. I v letošním roce probíhá mnoho projektů přestaveb, reorganizace a modernizace zařízení a pracovního prostředí za účelem zvyšování bezpečnosti práce.
Odhodlání firmy zaměřovat se stále více na školení a zavést také celoskupinový rámec pro hodnocení a vylepšování bezpečnosti práce s ukazateli a cíly do roku 2030.

@ilo_org

#Tecnocapdesign #TOcaps #twistoff #twistoffcap

#tecnocapgroup #tecnocap #tecnocapsro

#safeenvironment #internationallabourorganisation #prevention

Share on

KOMENTOVAT

Tato stránka využívá Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou Vaše komentáře zpracovávány..

Start typing and press Enter to search